Na rządzenie krajem
 
 
 
Rządzenie
krajem to nie zabawa
 
panowie i panie!
 
nie praktyka dla czeladników
tylko poważne zadanie!
 
No właśnie!
Słusznie prawi.
Nie każdy rządzić potrafi…
 
I dobrze, że to nie jest
 
 
 
 
Fraszki - logo