Na rządzenie krajem
Rządzenie
krajem to nie zabawa
panowie i panie!
nie praktyka dla czeladników
tylko poważne zadanie!
No właśnie!
Słusznie prawi.
Nie każdy rządzić potrafi…
I dobrze, że to nie jest
Fraszki - logo