W szwedzkiej wersji Facebooka
niedawno wprowadzono
możliwość logowania
jako
on, ona lub ono.

Ponieważ w języku szwedzkim
nie ma dyskryminacji
jest siedemdziesiąt różnych
płciowych identy…
-fikacji.

Istoty płciowo zmienne,
(Bo każdy kocha inaczej)
mogą być androgyniczne
albo obojnacze.

Tak wielkiej różnorodności
ogarnąć nie sposób,
Wszak jest owocem współpracy
ponad tysiąca osób!

Ciekawe, co nam ukuje
rodzima gramatyka…

Koniec z dyskryminacją!

Niech język polski
  nie fika!

Niech znajdzie jakiś rodzaj
bardziej prawidłowy…
Bo chwilowo ma tylko
niemęsko-
…osobowy…

 Rara Avis

Inspiracja:

http://www.rp.pl/artykul/11,1218688.html