Niektórych słów ostatnio
skrzętnie się unika.


I nawet cząstka „homo-”
stopniowo zanika.

W związku z tym coraz częściej
pojawia się dziwny,
modny przymiotnik:

„nieheteronormatywny”.

Jeśli tak dalej pójdzie,
zajdą takie zmiany,
że w sklepie będzie serek

„niehetero-genizowany”.

Post scriptum

 

Do priorytetów Rzecznika należy sytuacja przebywających w więzieniu osób nieheteronormatywnych, które należy chronić przed nierównym traktowaniem:

niehetero

No dobra!

To kiedy Rzecznik się zajmie sytuacją przebywających na wolności młodych matek, które nie mają szans wrócić do  pracy?

matki dyskryminacja

 

Artykuł

 

I kiedy małżeństwa i rodziny wielodzietne zostaną objęte „specjalną ochroną”?

mdm

Artykuł