Patriotyzm, jak wiadomo,
dzielimy na dwa rodzaje:
ten nowy, do starego
wzorca nie przystaje.

Nowoczesny patriota,
jak każdy dobrze wie,
Wspiera polską kulturę
i sprząta po swoim psie.

patriotyzm

Ten stary zawłaszcza symbole,
wciąż wraca do przeszłości

ze wspólnoty wyklucza
z powodu


pamiętliwości.


I w kółko wypomina
że zdrajcy,
że konfidenci…

A przecież
nowoczesnych patriotów
w tym względzie
obowiązuje
całkowity zanik pamięci!

 

Biało-czerwony sztandar

musi być doceniony!

 

 

 

 

 

 

 

 

 przez ręce trzęsące się

z nienawiści

nie może być dzierżony!