Nie tak dawno Sanepid
wydał ostrzeżenie
że kąpiel w fontannie
może
skończyć się zakażeniem.

Nie byłoby problemów
ani chorób, gdyby
Nie gnieździły się w wodzie
bakterie i grzyby.

Najlepiej taplać się w błocie
Z przystankowym narybkiem…

Nie będzie zarazków ni grzybów,
lecz błotna kąpiel pod grzybkiem.

W tym jednym jedynym miejscu
Być może jest po  kłopocie,
Inaczej… czy ktoś by robił

te figle-migle w błocie?

Jak to jest w tym przypadku?

Poznać byśmy chcieli
opinię Sanepidu
w sprawie takich

                             … kąpieli!

Rara Avis

 


 

Sanepid ostrzega: fontanny w miastach nie nadają się do kąpieli

Nie powinniśmy więc wchodzić do takiej wody, a także pozwalać na to dzieciom. Woda taka nie nadaje się do picia, mycia, zabawy i kąpieli. Jak informują służby sanitarne – woda, która pozostaje w otwartym zbiorniku może podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych miedzy innymi: E. coli, enterokoki jak również w wodzie mogą być wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę.

 

Ponadto:

Zagrożenia dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika, a także z kąpielą lub zabawą w wodzie . Zakażenie drogą doustną może wystąpić poprzez przeniesienie mikroorganizmów z powłok ciała przez ręce lub trzymane w nich przedmioty do jamy ustnej. Ryzyko to jest mniejsze gdy woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze zbiornika następuje w krótkim czasie, maksymalnie kilku godzin. W przypadku gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok ciała, w tym S. aureus i dermatofity.