Posągi, monumenty,
Po rynkach i placach rozsiane
wrastają powoli w krajobraz,
W historię miejsca wpisane…

Każdy inaczej przemawia,
inną historię opowie…
Patrzą na nas
z pomników

Artyści,
przywódcy,
królowie…

Tam Król Zygmunt…
Krzyż trzyma.
z szablą,
w pełnej zbroi…
Hołd ruski wspominając

na kolumnie stoi…

Tu Czarniecki
W kontuszu.
Hetman wielkiej sławy,
co się pod koniec życia
dosłużył buławy…

Tu Mickiewicz,
co Litwy
tęsknym wzrokiem szuka…
Przy nim Ojczyzna,
Męstwo,
Poezja, Nauka…

kraków

Tu Kopernik
obroty sfer niebieskich bada

Tam wierzba Szopenowi
nuty podpowiada… 

szopen

 

Prawdę mówił Horacy,
autor znamienity:

„Pomnik zbuduję trwalszy niźli w spiżu ryty…”