Cisną się do Europy
ciżbą nieprzebraną
lecz…

To nie dla nich

Polska

jest Ziemią Obiecaną…

imigranci_budapeszt_pociag

Przyjadą tu pod przymusem,
jeśli gdzie indziej się nie da,
bo im się nie uśmiecha
poczciwa, polska bieda…
we want
Zostaną „relokowani”.
W Brukseli
wydano zalecenia:
miejsca osiedlenia.
Do czego doprowadzą
unijne wysiłki?
Byliśmy zesłańcami,
staniemy się
miejscem zsyłki…
uchodźcy przymus