Gdy toczy się niejedna
sądowa debata
widać, że…
sprawiedliwość
nie jest z tego świata.

Co jeden sędzia orzekł,
choć „zgodnie z ustawą”,
potem wysoka izba
odszczeka pod ławą…

Są niesłusznie skazani,
bez winy straceni…
przez niegodziwe sądy
straszliwie skrzywdzeni…

Są też kaci bezkarni…
co wiedzą dokładnie
że im do końca życia
włos z głowy nie spadnie.

jugement dore

Ale niech się nie łudzą:
jest jeszcze Sąd Boży.
Zwolnienia nie uwzględni,
sprawy nie umorzy.

Jest najwyższa Instancja,
która się nie myli.
Tu nikt się nie wywinie,
nikt się nie uchyli…

 

Dura lex, sed lex

Gustave Doré, Sąd Ostateczny

Ilustracje biblijne Gustava Doré