Orzekło pięciuset znawców
Zatem…
inna opinia
byłaby naganna…

…Że najbardziej wpływowe
dzieło XX wieku
to gotowiec:
„Fontanna”.

Przyjmijmy zatem werdyktu
konkluzję oczywistą:

Gdzie pisuar fontanną,
tam
byle szczyl
artystą.

 

Obrazek wyróżniający: Dadaizm. Ready-made „Fontanna” – Marcel Duchamp