Całkiem niedawno się pojawił
bardzo ciekawy,
nowy sport:

Pozuje się do fotografii
z napisem
„najgorszy sort”

Sport stał się bardzo popularny
Wśród VIP-ów

i znakomitości.

Czy ktoś ośmieli się zaprzeczyć?
Wprost nie wypada!

Z uprzejmości.