O czym się z telewizji
nigdy nie dowiecie
Od rana do wieczora
huczy w internecie…

 

dlaczego kłamiemy

 

Prawda kłamcom nie wierzy
Spędza im sen z powiek…

informacja

Wszak z kneblowania prawdy
wziął się drugi obieg.

 

 

Człowiek jest niedowiarkiem…
I z tego wynika
Obiegu informacji
dziwna specyfika:

O czym nigdy nie wspomni
(Nawet na spowiedzi)
Z zapałem rozprawiają
Krewni i sąsiedzi…

 

włącz myślenie