Nowy rok ogłoszono
Rokiem Sienkiewicza!
I słusznie!
Bo do wielkich
twórców się zalicza.

Doskonała okazja,
by odrzucić
szmelc
i wrócić do dzieł
pisanych

„Ku pokrzepieniu serc”…

trylogiaBo  reformy oświaty
dały tyle korzyści,
że „Pamiętniki Wampirów”

to jedyna Trylogia,

o której
słyszeli gimnazjaliści…