Przy pracach remontowych
Usterki się naprawia,
Sprzątanie się urządza,
a potem
meble ustawia…

U nas…

ktoś robił  porządki.
A miał tyle spraw,
że stół
(okrągły)
wnieść kazał
Bez uprzątnięcia

szaf…

 

 szafa kiszczaka

Obrazek wyróżniający: Źródło

Szafa