Czemu płaczesz?
Staremu mówił ptaszek młody,
Do klatki nas nie wsadzą!
Nie ma na to zgody!
Dobrze by wam zrobiło,
ptaszki!
Jako żywo!
Pazurami do przodu.
Zgodnie z dyrektywą!

 

 

 Wita

Źródło: grafika google

 

Dyrektywa:

Rozporządzenie Rady nr 2771/75 regulujące całościowo wspólny rynek jaj.

Dyrektywa Rady nr 1999/74 ustalająca szczegółowo warunki higieniczne, oświetlenie, ochronę ptaków przed hałasem.

… wyposażenie klatki w gniazdo, grzebalisko (ściółkę umożliwiającą dziobanie i
grzebanie) oraz w grzędę o długości co najmniej 15 cm na 1 nioskę, a także w urządzenie do ścierania pazurów;
Ponadto, powinno być …podłoże zapewniające oparcie dla wszystkich pazurów ptaka skierowanych do przodu.