Wiadomo, że pokutnicy
i dzisiaj, i przed laty
By okazać swą skruchę
wdziewają czarne szaty.

Dlaczego czarny protest?
I skąd się wzięło milczenie?
To wszystko ma głębokie
ascetyczne korzenie!

Przestrzegają milczenia
z zaklejonymi ustami,
bo tak się bez przerwy trapią…
Aż stali się trapistami!

Bardzo surowa pokuta…

W ramach umartwienia
podjęli nader szlachetny

post
od bajdurzenia!

 

dmuchawce nuty

 

Tradycyjna procesja pokutników – Sewilla

Trapiści  (Cystersi) –  uznaje się powszechnie, że reguła trapistów jest najsurowsza w całym Kościele Katolickim.