Choć kaganiec oświaty
mizernie się jarzy,
Zjechał nam do stolicy
tabun bakałarzy…

„Nie wachał się”:
umyślił
żeby kredy użyć!

(Aby się edukacji
protestem przysłużyć).

wachaczawachamy-2
Następnie
w myśl jakiegoś
misternego planu
ukopcował z tej kredy
coś na kształt kurhanu…

Bez dłuższego wykładu
wyjaśnić się nie da
co nam właściwie miała
pokazać ta kreda.

A zatem:
u schyłku kredy
wskutek zmiany aury
ze szczętem wyginęły
wszystkie dinozaury.

Z reliktów dawnej epoki
fosylia zostaną.
Więc mamy stertę kredy
świeżo usypaną.

 

Z życia dinozaurów. W. Disney „Fantazja” (fragmenty)

Na użytek braci szkolnej i studenckiej

Słowniczek pojęć:

Kreda – ostatni okres ery mezozoicznej, także rodzaj miękkiej skały, który w tym okresie powstał

Wymieranie kredowe – masowe wymieranie gatunków pod koniec okresu kredowego

Fosylia (inaczej skamieliny, skamieniałości )- szczątki wymarłych roślin i zwierząt, które uległy fosylizacji.

 

…Może darujmy sobie (i Związkowi Nauczycielstwa Polskiego) podział kredy na wczesną kredę i późną kredę.

Tudzież stratygrafię (dział geologii badający warstwy skalne) i podział na kredę dolną i kredę górną