Królu! Ogłosiliśmy
że Tobie należy się władza!


Owszem,
jest naszym Królem.
Tylko…
niech nam nie przeszkadza…

Te prawa staroświeckie
Dzisiaj są nie na czasie…
Niech na zielonych niwach
do syta swe owce pasie…

Niech nam Król
bezpieczeństwo
i pomyślność sprowadzi,
A na pewno zasłuży
na wdzięczność
sług i czeladzi!

Niech Król się o nas troszczy,
Niech nas chroni i strzeże,
tylko niech nic nie wymaga
i żadnych danin nie bierze…

My mamy pewne warunki!
I niech Król zapamięta!

Podpisze nam
Magna Carta…
jak również
Pacta conventa…
Poza tym
jest demokracja.
I właśnie z tego względu
Dziesięcioro Przykazań
poddamy
pod referendum…

Jeszcze mi w uszach dzwoni
koszmarny dyskurs ten
Na szczęście się okazało

…że to był tylko zły sen…

 

magnacarta325

Tu można przeczytać:

Czym była Wielka Karta Swobód (Magna Carta)

Czym były Pacta conventa