Ostatnio się zrobiło głośno
w sprawie weta
które zgłosiła Walonia
wobec umowy CETA.

Taki brak zgody
to jest powód
do smutku,
więc się powtarza
głosowania
aż do skutku:

Za pierwszym razem
Walonia
zawaliła,
ale za drugim
od sprzeciwu
odstąpiła.

Może do końca
tekst umowy
przeczytała.
Wszak liczy
tysiąc sześćset stron
bez mała…

Wolny handel
Kanady z UE…

Co przyniesie?
Czas pokaże…
Któż to wie…

Gdy wolny handel
już zawita
w naszym domu
Wnet się okaże…

Co tu wolno,
gdzie,
i komu.