Ostatnio,
aby znaleźć
Drogę wyjścia z kryzysu
Raz po raz
opozycja
domaga się kompromisu.

Dlaczego występuje
z tak wielką desperacją?

Bo chyba jej się kompromis
pomylił z kompromitacją