Od czasu do czasu…
Jak z pewnością wiecie
reforma kalendarza
zdarza się
na świecie.

Jest kalendarz juliański,
(rachuba czasu stara)
onegdaj wprowadzona
przez Juliusza Cezara.

Kalendarz gregoriański
wprowadził Grzegorz XIII
(po czwartym października
od razu nastąpił piętnasty).
I odkąd wdrożył go u nas
król Polski,
Stefan Batory,
obowiązywał nas wszystkich
praktycznie do tej pory.
(Może z jednym wyjątkiem,
bo pod zaborami
tu i ówdzie pisano
z podwójnymi datami…)

Lecz…
wkrótce w kalendarzu
zajdą wielkie zmiany!
Dziewiętnasty dzień grudnia
został zlikwidowany!

Nie wiadomo dokładnie
z czyjego rozkazu,
Po osiemnastym
nastąpi
dwudziesty pierwszy
od razu.

Jak się nazywa ów nowy
kalendarz sensacyjny?
Rzepliński
trybunalski
czy może
konstytucyjny?

 

 

O kalendarzach była już mowa:

Kalendarze

…także w aspekcie walki z dyskryminacją