Doszło w kraju do takiej
strasznej sytuacji,
że ciągle mamy pochody
w obronie demokracji!

Musi to być sytuacja
naprawdę podbramkowa,
bo nie odstrasza obrońców
nawet aura zimowa!

Należy sprecyzować,
(chyba każdy się zgodzi)
O jaką demokrację
protestującym chodzi.

O demokrację, w której
władzę się wyłania
zgodnie z wolą większości
w drodze głosowania?

Otóż nie…
wręcz przeciwnie.
wybrana niedawno władza.
Obrońcom demokracji
właśnie najbardziej przeszkadza!

Cóż mamy odpowiedzieć
kiedy nas ktoś zapyta?

Bez kwiku się nie da odciąć
ryja od koryta.

Oto na naszych oczach
obrońcy demokracji
są poddawani
tej strasznie
bolesnej operacji…

Niejeden dzisiejszy obrońca
był bojownikiem za młodu
i przeszedł szlak bojowy
Od ZBOWiD-u do KOD-u

A że na stare lata
człek żyje wspomnieniami,
nie dziw, że KOD protestuje
razem ze studentami…