Archiwa
Kwerendy
Zapiski
ten prawdziwie docenia,
kto szukał antenatów
i poznał ich z imienia.

Gdy śledzi się rodowód
pamięć o przodkach ożywa.
Zaczyna się podróż w przeszłość,
Aż w końcu…
ślad się urywa.

A gdy się uda odnaleźć
historię całej rodzinki…
Do piętnastego wieku
sięgają wypominki.

dokumenta

A jeśli ktoś nie chce pamiętać
Własnych rodziców
i dziadków?
Widać ma powód do wstydu.
Nie brak i takich przypadków.

Można się tu dopatrzeć
pewnej prawidłowości:
biografia takich osób
sięga zwykle
czasów „Solidarności”.

Co było wcześniej?
Można spytać?
Choćby w ogólnym zarysie?
Wykluczone!
To by było
Bardzo nieeuropejskie
grzebanie w życiorysie!

 

 

 Obrazek wyróżniający: Herb Jastrzębiec

(Herbarz Kaspra Niesieckiego)