Jak Trzej Królowie…
przyszliśmy,
padliśmy na kolana,
ażeby uznać i uczcić
naszego Króla
i Pana…

Teraz…

od Mędrców ze Wschodu
Musimy się nauczyć,
że pogaduszki z Herodem
należy całkiem wykluczyć!

3-krolowie-przed-herodem

Poddani Chrystusa Króla
z Herodem ucztować nie mogą.

I teraz…

powinni podążać
Zupełnie inną drogą…

Czy same słowa wystarczą?
Jest Królem…
Jest naszym włodarzem.
Czy Jego słów posłuchamy?
i co przyniesiemy Mu w darze?

cyqgfaixgaekxdv-jpg-large

 

(Mt 2, 1-12)

…upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda,

inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

 

trzej-krolowie-610515

 

Ciekawostka językowa:

Słowo „król” wywodzi się od imienia KAROLA WIELKIEGO, potężnego władcy Franków, odnowiciela średniowiecznego cesarstwa rzymskiego w Europie. Imię Karola  stało się symbolem monarchy i jest obecne we wszystkich językach słowiańskich, por. ros. korol, czes. kral, a także zapożyczone do węgierskiego kiraly i rumuńskie crai.

Podobny proces dokonał się w starożytności, kiedy to imię Juliusza Cezara stało się tytułem władców Rzymu – cezarów a stąd pochodzą słowa  cesarz i car.

Imiona Trzech Króli: Kacper, Melchior, Baltazar  –  nie  są wymienione w Ewangeliach. Znamy je z apokryfów.