Po co się uczyć historii?
Toż jasne jest jak słońce,
że wytworzyły się nowe
dynastie panujące…

 

Dyrektor szkoły to zwykle

żona  burmistrza gminy,
A na urzędach siedzą
inni członkowie rodziny…

Właściwie łatwo można
ulec dezorientacji
widząc te wszystkie dynastie
w dobie demokracji.

Bo przecież
tak się ustrój
dynastyczny zaczyna,
gdy jakaś godność,
czy urząd
przechodzi z ojca
na syna…