Węgier, Polak dwa bratanki i do konia i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi.

Tak jak Polska przyjęła chrześcijaństwo przez małżeństwo Mieszka I z Dąbrówką, Węgry przyjęły chrzest przez małżeństwo węgierskiego księcia Gejzy z Adelajdą – córką Mieszka I. Czy w żyłach św. Stefana, patrona Węgier, płynęła polska krew?stefan

Królowa Kinga, córka węgierskiej pary królewskiej, stała się królową Polski . I polską świętą.

Chyba każdy zna legendę o pierścieniu królowej Kingi…


Po śmierci Kazimierza Wielkiego tron polski przypadł Ludwikowi Węgierskiemu.

Ludwik Węgierski

Potem… jego cóka, Jadwiga, przez ślub z Jagiełłą przyczyniła się do chrystianizacji Litwy i powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów…

…pół wieku później syn Jagiełły, Władysław Warneńczyk został królem Węgier. Zginął podczas wyprawy przeciwko Turkom.

Bitwa pod Warną

Nie sposób wszystkiego wymienić.

Stefan Batory… Generał Bem…

Dość wspomnieć, że w 1920 to Węgrzy dostarczyli nam broń.

Odwdzięczyli się nam… Niegdyś Bolesław Krzywousty wyruszył na pomoc Kolomanowi Uczonemu, a węgierski historyk napisał, że polska broń uratowała  Węgry od niemieckiej nawały…

Czy ktoś słyszał w szkole o węgierskich żołnierzach, rozstrzelanych przez Niemców za udzielenie pomocy Polakom lub za odmowę wykonania rozkazu strzelania do Polaków?

premier

Czy to nie są wystarczające powody, abyśmy my, mieszkańcy „Kraju Polaków” (Lengyelorsza’g) postarali się nieco więcej dowiedzieć o naszych bratankach?

Poczytać trochę literatury węgierskiej… Na dobry początek, może Sándor Petőfi?

SANDOR PETÖFI
ARMIA SIEDMIOGRODZKA
Tłumaczenie z języka węgierskiego poeta i tłumacz Tadeusz Fangrat

(…)

Dwa są narody w nas zjednoczone-
I to narody- polski, węgierski!
Czy los sam działa potężniej od nich,
Gdy wspólny cel im przyświeca wielki?

Jeden cel wspólny: skruszyć kajdany,
Któreśmy razem dźwigali długo,
A że skruszymy- o, przysięgamy:
Na krew głębokich ran twych, ojczyzno!

Szczuj swoje hordy, carze z daleka,
Najemne sługi, nam, wolnym, przeciw,
Abyśmy tobie- stąd aż do piekła
Most zbudowali z ciał swych poległych.

My nie zwyciężym?- Bem naszym wodzem,
Rycerz wolności i sława!
Ogniem mściciela płonie przed nami-
Ostrołęki gwiazda krwawa.

A może ktoś znajdzie czas i przyłączy się do narodowej pielgrzymki Węgrów na Jasną Górę?

A może ktoś przejedzie się do Budapesztu?

Nie zawsze można jechać do Budapesztu.

Za to można kupić węgierską flagę, żeby należycie uczcić dzień przyjaźni polsko-węgierskiej

23 marca.

Bo Węgrzy, to nasi bracia!