Polskie nauczycielstwo
zrobiło sobie dzień wolny
i nie przyszło do szkoły,
bo urządza strajk szkolny.

Uczniowie też nie przyszli.
Przecież tak często bywa…
Kiedy wiosna zawita,
uczeń lekcje zarywa.

Nowy trend w edukacji
nauczycielstwo wytycza
Od dzisiaj
mamy „strajk szkolny”,
nie
„dzień wagarowicza”

Bo dawniej
kiedy nauki
unikały scholary,
mówiło się po prostu
że chodzą na wagary…