W drogę!
Podróże kształcą.
Każdy o tym wie.
Homo Viator wyrusza,
a pociąg
po torach mknie.


Ktoś czeka na peronie
Już widać światełko w tunelu
Wysiadają podróżni
dojechali do celu.

Gdy jedni wiwatują,
drudzy się roześmieją…
Zapytam:
Czemu pociąg?
Dlaczego akurat koleją?

Nawet gdy okręt tonie
pomimo trudności,
to i tak się wysiada
w pewnej kolejności…

Miał cesarz Napoleon,
głowę nie od parady…
A rzekł:
„Umysł ludzki ma szczególny
pociąg do przesady”.

Nasuwa się jeszcze jedna
interpretacja ostrożna:
Nie ma takiego wagonu,
którego odczepić nie można…