Nowy Prezydent Francji
wygłosił orędzie.
Stwierdził, że Oświecenia
bronić będzie

wszędzie.

 

Europa i świat czekają,
bo są zagrożone,
więc ducha Oświecenia
czym prędzej
weźmie w obronę…

Czego tu się spodziewać?
Z jakiego
czerpać będzie wzoru?

Wszak wiadomo,
„bezsilna jest
cnota
bez terroru…”.

 

W następne pokolenia
pójść musi
(każdy przyzna)
Przesłanie humanizmu,
Wielka historii spuścizna…

Czy to duch oświecenia

Z historyczną ideą
której duszne opary
zawisły

nad Wandeą?

O jakim przesłaniu mowa?
Co się w nim zawiera?
Kult rozumu?
Czy może
poglądy Woltera?

Przypomnijmy…

Ucieleśnieniem idei oświeceniowych była Rewolucja Francuska… fetowana rokrocznie 14 lipca

Robesspierre: Terror w imię cnoty

Wandea – pierwsze ludobójstwo w Europie

Kult rozumu: miejsce Boga zajęła nierządnica

…była już taka partia, która startowała do wyborów z hasłem „nowego Oświecenia”.

„Nowe Oświecenie”

 

A poglądy Woltera?

Steki banałów