Towarzysz Pierwszy Sekretarz
Na trybunie przemawiał
i lud idący w pochodzie
gestem dłoni pozdrawiał…

A w telewizji transmisja
pochodu z Kraju Rad.
Jak maszerował cały
postępowy świat.

Rzekł dziadek
Gdy spytałam
z czego ten pochód wynika:

„Dziś mamy dzień
Świętego
Józefa Robotnika„.

Potem znaczenie pochodu
w tych słowach
wyjaśnił mi:
 
Widzisz dziecko?

To idzie

procesja
ku jego czci…

dmuchawce nuty

 

I proszę! Wygląda na to, że Senior znów miał rację!

1 maja Anno Domini 2016. Kalisz. Sanktuarium Świętego Józefa

 

 

Senior opowiadał, że tuż po wojnie władza ludowa omal go nie dopadła, kiedy wybierał się na pole 1 maja.
Bo jeździła po polach i karała grzywną, jeśli ktoś wyszedł z jakimś pługiem czy bronami.

Ale w porę dojrzał władzę ludową nadjeżdżającą na rowerze, w umundurowanej osobie funkcjonariusza odpowiednich służb.

Sprzęt odczepił, wsiadł oklep na konia i oddalił się na z góry upatrzone pozycje w pobliskim lesie.