Dawnymi czasy
głoszono nauki

Sokratesa…

Pitagorasa…

Archimedesa…

czy Talesa z Miletu…

A dzisiaj
co najwyżej

Kut asa  

z  Uniwersytetu…*

* Wedle Etykieta bez Tupetu, należało w tym miejscu użyć Rebusa z Epitetu…

 

Fragmenty fresku „Szkoła Ateńska” (Rafael Santi):  Sokrates, Pitagoras, Archimedes (lub Euklides)

Obrazek wyróżniający: siedmiu mędrców starożytności.