Ja wychodziłam z domu.
Ojciec wyjeżdżał w pole.
„Idź z Bogiem – mówił – po lekcjach
pokażesz, co było w szkole!”.

Brał zeszyt, wzdychał ciężko
i pytał, po dłuższej chwili:
„No, dziecko… opowiadaj!
Czego cię dzisiaj uczyli?

Co było na historii?”
Przeglądał podręcznik, notatki,
Pomstował z bezradnej złości:
„A to dranie…gagatki!

Nic wam powiedzieć nie mogą
o Katyniu i Berii…
o Dzierżyńskim, Stalinie,
o łagrach i o Syberii…

Posłuchaj, jak było naprawdę,
bo musisz wiedzieć, że…
Było zupełnie inaczej.
W tej książce piszą źle!

Piszą, że wolność przynieśli.
To kłamstwo – jakich mało.
To całe wyzwolenie…
Wiesz, na czym polegało?
Bronili nam mówić po polsku.
Mówili, że tak już być musi.
Twierdzili, że Łomża należy
do „Zapadnoj Biełarusi”…

Na lekcje geografii
przychodzili z mapami,
na których Rosja Sowiecka
graniczyła z Niemcami…

Ja to przeżyłem! Pamiętam!
Nie słuchaj tych fałszerzy!
Bo widzisz dziecko… najgorzej
jeżeli ktoś w kłamstwo uwierzy…

Czasem się zastanawiam,
jakie mogą być skutki,
Jeżeli ktoś po lekcjach
nie dostał żadnej odtrutki…

Tweet z 17 września 2015 a także 2016 roku:

istoria

17 września 1939 wojska radzieckie wkroczyły na Zachodnią Białoruś i Ukrainę, ustanowiono granicę ZSRR z 1920 roku.

…Minęło 79 lat.

…a dla Polski „wyzwolenie Zachodniej Białorusi” to był zwykły cios w plecy…

Pakt Ribbentrop-Mołotow został podpisany 23 sierpnia 1939. 28 września  1939 II pakt Ribbentrop-Mołotow, ustalił ostateczne granice pomiędzy Związkiem Sowieckim i III Rzeszą.

Na terenach „Zachodniej Białorusi”, sięgającej daleko za Łomżę, wprowadzono w roku 1940 kalendarz zwany „szestidniewką”.

Zlikwidowana została niedziela i tydzień składał się z sześciu dni. W  języku rosyjskim słowo „niedziela” – воскресенье – znaczy także „zmartwychwstanie”. Oto kilka kartek z kalendarza:

23 SIERPNIA

PIĄTY DZIEŃ SZESTINIEWKI – PIĄTEK

23 sierpnia 1939 roku w Moskwie zawarty został pakt o nieagresji pomiędzy Związkiem Sowieckim a Niemcami.

A co na obrazku? „Pogrom pańskiej siedziby”. (Rzecz jasna – w tej pańskiej siedzibie gnieździły się „polskije pany”).

17 WRZEŚNIA

PIĄTY DZIEŃ SZESTIDNIEWKI – WTOREK

Rok temu, 17 września 1939 roku, z rozkazu władzy sowieckiej, Armia Czerwona przekroczyła zachodnią granicę, niosąc wyzwolenie od ucisku polskich panów naszym pobratymcom, zachodnim Ukraińcom i Białorusinom.

I na koniec – rarytas. 28 WRZEŚNIA 1940 – CZWARTY DZIEŃ SZESTIDNIEWKI – SOBOTA

28 sierpnia 1939 roku Związek Sowiecki zawarł pakt o wzajemnej przyjaźni i granicy pomiędzy ZSRR i Niemcami.

Unikalna rocznica, obchodzona jednorazowo: rok później, w 1941 roku było już po wzajemnej przyjaźni i po granicy.

A dziś? 79 lat po pakcie Ribbentrop-Mołotow… niewiele się zmieniło.

Wprawdzie Kanclerz Niemiec stwierdza, że Niemcy i Rosja są zdane na siebie… ale do wiecznej przyjaźni dawni sojusznicy nie chcą się dziś przyznawać:

https://dorzeczy.pl/swiat/77069/Nie-bylo-sojuszu-ZSRR-z-Niemcami-AP-ugiela-sie-pod-naciskiem-Moskwy.html

Mapa podziału Polski (rozgraniczenie według paktu Ribbentrop-Mołotow) opublikowana w dzienniku „Izwiestia” 18.09.1939

No i… niestety…  zapotrzebowanie na odtrutki nieprędko minie:

podręcznik do historii