Tym, którzy nas uczyli
stawiać pierwsze litery,
którzy nam pokazali,
że dwa plus dwa
jest cztery…

…że się probówkę
z wodorem
trzyma do góry dnem…

…że istnieje różnica
między dobrem
a złem…
…że pod wpływem impulsu
zmienia się siła pędu,
że nie ma takiej miarki
która mierzy bez błędu…
…że w oparciu o konkret
tworzy się abstrakcja,
że jest przyczyna i skutek,
akcja – i reakcja…

…Nauczycielom,
mistrzom,
belfrom
preceptorom
wykładowcom,
uczonym
asom,
profesorom…

Niechże od nas usłyszą
Choćby jeden raz:

Dziękujemy!

Za wszystko.
Nauka nie poszła w las!

 

abc

Powiadają:

„Bodajbyś cudze dzieci uczył!”

Czy kiedykolwiek słyszeliście, żeby ktoś mówił, na przykład o pracownikach banku: „Bodajbyś cudze pieniądze liczył”?

Zawód: nauczyciel…

Zawód, bez którego inne zawody po prostu by nie istniały. Niezmiernie ważny, a zarazem tak niewdzięczny i niedoceniany…

Dlatego moim Nauczycielom i Profesorom, którym zawdzięczam wiele z tego, co wiem i umiem…

Po stokroć dziękuję.

…A szczególnie Profesorowi, który pewnego dnia wszedł do klasy i napisał na tablicy:

Leçon 1

Aujourd'hui nous sommes le 1 semptembre...