Jak obyczaj każe stary
Według ojców naszych wiary
Chcemy złożyć Wam życzenia
Z dniem Bożego Narodzenia.

Niech ta gwiazdka Betlejemska
Co pojawia się na niebie
Przypomina o Jezusie
Ukrytym w Anielskim Chlebie.

Niech opłatek Wigilijny
Dziś każdemu przypomina
Że w Stajence Betlejemskiej
rodzi się Boża Dziecina!

Chcąc pojednać świat ze sobą
Bóg-Człowiek na sianku kwili
Byśmy Boga się nie bali
I do Niego przychodzili.

Byśmy mieli Boga w sercu
Niechaj to Dzieciątko sprawi
Niech zamieszka w naszym domu
I nam wszystkim Błogosławi.
stella-cometa