Przy różnych ważnych okazjach
należy zwracać uwagę,
W jaki sposób poprawnie
wyeksponować flagę.
A według protokołu
i uznanej tradycji,
umieszcza się flagę państwową
w określonej pozycji.

Lecz…
Rada Krajowa Platformy
nie wiedzieć dlaczego,
wywiesza przy fladze unijnej
coś…
biało-czerwonego.

Wszyscy w głowę zachodzą,
z czego to wynika,
i co może oznaczać
owa symbolika…

Czyżby zamontowano
taką sygnalizację,
bo będą się odbywać
biegi na orientację?


Na wodach śródlądowych
taki znak zwyczajnie,
oznaczać może toru
żeglugowego skrajnię

Właściwie…
Co to takiego?
Może Państwo zgadną…
Bandera sygnałowa,
że statek idzie na dno?

 

 

 

Bo przecież to nie flaga…
Co to jest? Co to znaczy?
Może nam jakiś rzecznik
Wytłumaczyć raczy?

 

Rada Krajowa PO z flagą UE

 

Biegi na orientację

Znaki żeglugowe

Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania z flagą państwową:

Gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną.

Jeżeli flaga państwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami (np. samorządowymi) lub flagami innych krajów, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną, tj. skrajną na prawo.

Flagi organizacji międzynarodowych (np. Unia Europejska lub NATO) nie mają statusu flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie.

Zasady umieszczania większej liczby flag:
– dwie flagi oraz cztery I więcej: pozycja uprzywilejowana skrajna I po prawej stronie (flaga RP powinna być po prawej stronie, następnie flagi gości umieszczone wg nazw państw w porządku alfabetycznym – w języku polskim, angielskim, francuskim lub innym, zależnie od okoliczności);
trzy flagi: pozycja uprzywilejowana w środku, drugie miejsce po prawej stronie, trzecie po lewej (np. flaga gospodarza w środku, flaga gościa po prawej stronie, flaga organizacji międzynarodowej, np. UE, po lewej stronie).

Źródło: Protokół flagowy – czyli jak eksponować flagę