Tak bywa, że się człowiek
z pamięcią boryka
szczególnie gdy doczeka
dziesiątego krzyżyka…

Tyle różnych ausweisów,
ukazów i dekretów…
Co było za pierwszych Niemców?
Co za drugich Sowietów?

oswobodzenie

Coraz to nowy ustrój
od czegoś nas wyswobadza,
a przynajmniej tak twierdzi
każda kolejna władza:

Sowieci – od „polskich panów”
Niemcy – od komunizmu,
potem znowu Sowieci
od niemieckiego faszyzmu…

pkwn

Już za Bieruta
nikt nie miał
cienia wątpliwości,
że ma szczęście przebywać
w krainie wolności…

3xtak

Co chwilę o dawnych czasach
Inaczej mówi świat…
I nową wersję historii
podaje

co kilka lat.

I teraz,
jak na to patrzę…
wątpliwość się rodzi

…O JAKĄ WOLNOŚĆ

tym razem
maszerującym chodzi?

Ale sądząc po VIP-ach,
co idą na przodzie…
jest to wolność z gatunku:
„Co wolno wojewodzie…”