Gdzieś pod liściem łopianu
Przed skwarem się chowa
Ślimak winniczek, czyli
Ryba śródlądowa.*

Wypływa, gdy na niebie
Pojawią się chmurki
I prostuje zbyt krzywo
Rosnące ogórki.**

W ziemniakach zanurkuje
Potem zachroboce
Nadgryzając marchewkę
I inne… owoce.***

Pnie się po pniach i pnączach,
wśród krzewów i  bluszczy
A w końcu się zapuszcza
aż w ostępy puszczy.

A skoro już się taka
Okazja nadarza
odwiedza swego kumpla
kornika drukarza.

– Co słychać? Jak tam leci?
– Świetnie! Daję słowo.
Szczególnie odkąd jestem
rybą śródlądową.

– To dziwne. – Stwierdził kornik.
Przyjacielu drogi!
Rogacizną nie jesteś?
Przecież ty masz rogi!

– Trudno – odpowie ślimak.
Ja także się dziwię…
Ale nie będę działać
przeciw dyrektywie.
Lepiej mów, co u ciebie…

– Już postanowiono,
że Bruksela kornika
obejmie ochroną…****

Właśnie kuzyn z Bawarii
przyjechał na wczasy…
Bo ochrona objęła
puszczę…
a nie lasy…*****
I czekamy obydwaj
na przyjazd kuzynki,
która także by chciała
uniknąć wycinki.

Taka oto historia
zdarza się czasami.
W bajkach…
gdzieś hen… daleko…

Za siedmioma lasami…

 

Przypisy:

* Ryba śródlądowa

ryba śródlądowa

 

**Jednak ogórek może być krzywy. Unijne normy wyglądu 26 warzyw i owoców zostały zniesione

 

***owoce

marchew

**** Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce z powodu zwiększenia wycinki drzew zaatakowanych przez korniki w Puszczy Białowieskiej. Wycinka to jedyny sposób mogący zapobiec klęsce i dalszemu rozprzestrzenianiu się szkodnika. Tymczasem postawiono Polsce zarzut, że mogło dojść do złamania unijnego prawa, a mianowicie Dyrektywy o ochronie siedlisk roślin i zwierząt.

Skoro zabrania się wycinki chorych drzew, stąd prosty wniosek, że  do siedlisk objętych ochroną Komisja Europejska zamierza zaliczyć siedliska kornika drukarza.

 

***** A w Bawarii?

Dotknięte kornikiem drzewa muszą być natychmiast usunięte, aby chrząszcze nie mogły się rozprzestrzeniać