Czy to wybory,
czy referendum:

„De duobus malis
minus
est semper eligendum”.

A po polsku
mniej więcej
tak to szło:

„Z dwojga złego
trzeba zawsze
wybierać mniejsze zło”.

Niestety, nie podaje
społeczna inżynieria
jakie należy przyjąć
mniejszego zła kryteria…

Jak się to rozpoznaje
w różnych częściach świata?

Po liczbie lat,
czy może
Po wzroście…

                                                    … kandydata?