Jak wiemy,
Wszyscy mają
prawo do równości.

A zwłaszcza,
gdy się zaliczają
do odpowiedniej
mniejszości.

dyskryminacja

A jakie są największe
mniejszościowe zalety?

Należą się
Z tego tytułu
dotacje
i parytety.

A co z większością?

Otóż:

 

W myśl zasad demokracji,
Jej równość nie dotyczy,

tylko zakaz dyskryminacji!