Jak świat światem
czas mija
i miarowo płyną
dzień za dniem
noc za nocą
godzina
za godziną…

Wciąż wokół własnej osi
Ziemia się obraca
następują po sobie
dzień i noc
sen i praca…

Z kolei Księżyc,
lustro,
w którym przegląda się Słońce,
wyznacza obrotami
tygodnie i miesiące…

A zatem
świat się kręci
bo wszystkie planety
w odwiecznym tańcu
kręcą
kółka
i piruety.

Stąd mamy fajerwerki
i tańce przy orkiestrze
gdy cały świat  wiruje
na kolejnym Sylwestrze…