Gdy Jezus miał lat dwanaście
Rodzice Go zgubili:
Uszli dzień drogi…
Szukali…
Nie zauważyli…

Stąd płynie dla nas nauka:
To się może zdarzyć,
że czegoś
najlepsi rodzice
mogą
nie zauważyć…

Coś jeszcze?
Owszem…

Trzeba,
żebyście wiedzieli,
że kiedyś nawet Jezusa
Rodzice
nie zrozumieli…

Więc odmawiajmy Różaniec!
przemówią tajemnice…

By dzieci się odnalazły,
by zrozumieli rodzicie…