Przypomnę, mimochodem,
Państwu ku rozwadze,
kto chce postawić kościół
przed Trybunałem w Hadze

Tośmy się doczekali
budowniczych Kościoła!
Rzecz to godna uwagi,
niespodziewana zgoła…

Bo chyba nigdy wcześniej
nie było takich prób…
Doprawdy,
człowiek może
postawić
oczy w słup…

Czy będą datki zbierać?
Toż to rzecz nienowa,
że spore koszty pociąga
tego typu budowa…

Tylko patrzeć, jak będą
zbierać pieniądze do puszki
Pani Poseł z małżonką
zmartwychwstałego
Diduszki…A może „Teraz”
kościół
przed trybunałem stawia,
bo nie wie,
że samowolę
budowlaną
uprawia?