Wiadomo, że „symboli
zakrzyczeć się nie da”.
Zbadajmy co oznacza
Symboliczna scheda,
Ktoś nam tu buty szyje
i włazi z butami…

To znak, że czas najwyższy
zająć się symbolami.
Bowiem bardzo kuleje
(zwłaszcza wśród Polaków)
Prawidłowe czytanie
symboli i znaków…

Otóż:

Tęcza to symbol
starotestamentowy
Wczytajmy się w znaczenie
biblijnej wymowy.

 Wszyscy wiedzą, że Potop
spuścił Bóg na ziemię,
karząc za niegodziwość
całe ludzkie plemię.
A gdy wody opadły,
Położył łuk tęczy
na znak, że od tej pory
za przymierze ręczy.

Na dowód, że przymierza
nic złamać nie może
potwierdził je raz jeszcze
w Sodomie i Gomorze,
gdzie deszcz ognia i siarki
spuścił dla pewności
ażeby zniwelować
wszelkie nierówności.

Oto jest wyjaśnienie
biblijnych symboli.
A kto nie chce zrozumieć
zmieni się w słup soli.
I ku przestrodze będzie
sterczał
(lub sterczała)

jak pomnik duszy,
co nie dowierzała!

Księga Mądrości, rozdział 10:

„Gdy przyszła zatrata na bezbożnych,
ona wybawiła Sprawiedliwego
gdy zbiegł przed ogniem na Pięć Miast spadającym.
Zachowało się jeszcze świadectwo ich przewrotności:
dymiące pustkowie,
rośliny owocujące o niezwykłej porze,
i sterczący słup soli, pomnik duszy, co nie dowierzała„.

Jeszcze trochę o symbolach: