Duch Prawdy
Pocieszyciel…

Wiemy o Nim, że
jest jak wiatr
nieuchwytny

i tchnie kędy chce.

Ale dokąd podąża,
skąd przybywa…
nikt nie wie.

Jest jak wiatr nieuchwytny
przychodzi
w lekkim powiewie.

A przecież Bóg wszystko może…
cały świat Mu służy!
Lecz nie było Go w ogniu,
trzęsieniu ziemi, burzy…

Więc nie oczekuj dziwów
tylko
Bożej obecności
W zwyczajnych,
prostych znakach
ludzkiej codzienności.

Zatrzymaj się, posłuchaj…
spójrz i nakłoń ucha,
a w łagodnym powiewie
poczujesz

tchnienie Ducha.