Mówią, że się zdarzyła
awaria.
I z nurtem rzeki
płyną przez całą Polskę
nieoczyszczone ścieki.
A skutki tej awarii
widać z satelity,
bowiem wpada do Wisły
zrzut
nader obfity…

Z ekranów i głośników
także wciąż się leje
lawina komentarzy
o tym, co się dzieje.

I myślę:

„Że też nie ma
żadnych kolektorów
na ten strumień
co ciągle
płynie z telewizorów…”.