Zjawił się postępowy ogrodnik
„U Pana Boga w ogródku”
Chce nowy raj na ziemi
zaprowadzać do skutku.

Różnych furtek narobił…
Mówiąc bez ogródek…
Kto teraz ma pilnować
na tych furtkach kłódek?

Piękne gruszki na wierzbie
na pewno wyrosną.
Tylko patrzeć!
Ogrodnik
dogadał się z wiosną.

Ogródek w raj na ziemi
już wkrótce nam zmieni,
jak tylko do ogródka
nawrzuca kamieni.

Choć to się Panu Bogu
nie podoba wcale,
nie słucha.
Tylko dołki
kopie zapamiętale…

Coraz więcej kamieni
i różnych nicponi,
którzy chcą nam hodować
kaktusy na dłoni.

A Pan Bóg?
Aż do żniwa
nie wyrywa kąkolu,
tylko pozwala mu rosnąć
z pszenicą
na jednym polu.

https://wpolityce.pl/polityka/457107-wstrzasajaca-relacja-kaplana-zaatakowanego-w-szczecinie

U Pana Boga w ogródku” widocznie będą hodować jakieś kaktusy czy inne sukulenty.  Dlatego z każdej strony pada tyle kamieni. W innych krajach już otwarcie się mówi, że „nie jesteśmy tu dla ozodoby” tylko po to, żeby „zniszczyć wasze społeczeństwo”.

 

…Lecz wtenczas panowało takie zaślepienie,
że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie
jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie…

Jako że rośnie nam bujnie „nowe oświecenie”, warto pamiętać, że to nic nowego i mieć na uwadze co ciekawsze kwiatki. Na przykład powiastki filozoficzne Woltera.

Jedną ze swoich powiastek Wolter kończy stwierdzeniem, że „trzeba uprawiać swój ogródek”. 

Jak pisał sto lat temu tłumacz, Tadeusz Boy-Żeleński we wstępie do tejże powiastki, pt. „Kandyd”:

W wielu z tych powiastek przeważa agitacyjna i wroga inwektywa przeciw dogmatom i metodom katolicyzmu, w myśl osławionego okrzyku: Ecrasons l’infâme! Tendencję tę można odnaleźć u Woltera wszędzie, jest jego obsesją, i w niektórych pismach brzmi ona może zbyt napastliwie, wyłącznie i ciasno. 

I wiecie co?

Nie mniej „napastliwie i ciasno” brzmią te wszystkie, powtarzane „ad nauseam” filmy,  wszelkiego rodzaju programy, gazetowe artykuły i pełne troski listy lewicowych działaczy wysyłane do Papieża.

I jeszcze jedno: mamy prawo do własnego zdania.

Nowe Oświecenie: http://fraszki-ulotki.info/2017/05/duch-oswiecenia.html