Oto Twój lud, pełen skruchy,
Matko i Królowo,
Do stóp Twojego tronu
Garnie się na nowo.

Ty, która z Jasnej Góry
Patrzysz, przez wieki całe
Na klęski i zwycięstwa,
Na hańbę i na chwałę..

Wybacz swym dzieciom, Matko,
Winy i słabości,
Wspieraj nas i pomagaj
Dochować wierności.

Naszą przeszłość i przyszłość
Składamy w dłonie Twoje.
Nas samych, dzieci i wnuki,
Radości i niepokoje.

Twój obraz w sercu nosząc
Śluby odnawiamy:
Jeśli go zechcą nam wyrwać,
Zostaną puste ramy!

Drżącym sercem, ze łzami
Błagamy Cię szczerze…


Orędowniczko Nasza!
Nie daj zgasnąć wierze!