Wciska nam nieustannie
Wścibski akwizytor
Mącznika młynarka
Tenebrio molitor.

A świerszcz domowy
Acheta domesticus
Domokrążców nie lubi.
Więc zrobił mu psikus.

Stwierdził, że najwspanialsza
pyszna i cudowna
jest Locusta migratoria
szarańcza wędrowna.

Ozwał się od niechcenia
Pleśniakowiec lśniący
Alphitobius diaperinus Panzer

tynk przeżuwający

I rzekł:
Zapamiętajcie!
Bo wkrótce znajdziecie
Takie łacińskie słowa
w sklepie, na etykiecie.

Patrzcie, Europejczycy!
Trzeba tak niewiele,
Wnet Europę zaludnią
Janowie Chrzciciele…

Cieszmy się!
Już niedługo
Unia z nas uczyni
ascetów, co się żywią
szarańczą na pustyni!