W laboratorium chemicznym
wszyscy wiedzą, że
należy ściśle przestrzegać
przepisów BHP.

Są substancje toksyczne
drażniące, łatwopalne…
Gdy chemik o tym zapomni,
skutki bywają fatalne…

Skąd mamy tyle smrodu
i strasznego hałasu?
Bo chemik się  zagapił
I leje wodę
do kwasu.

 

Aktualny stan roztworu badanego papierkiem lakmusowym

Jak widać KWAŚNY

 

gw

 

 

 

Dla odkwaszenia, nieco zasad: