Lekcja chemii,
co właśnie
odbywa się
w Białymstoku
z pewnością będzie ciekawa.
Przyglądajcie się z boku!

W trakcie eksperymentu
Niech każdy uważnie zerka
sprawdzając zabarwienie
lakmusowego papierka.

eksperyment

Czy chemik chce wywołać
określone reakcje?
Czy przeprowadzi rozdział
na poszczególne frakcje?

Co w tym eksperymencie
ma do udowodnienia?
Czy może chce ustalić
temperaturę wrzenia?

Czy nam zaprezentuje
Reakcję zobojętniania,

co następuje wskutek
zasad i kwasów

mieszania?

Czy raczej przez starannie
dobrane reagenty
na przykład
jakiś wybuch
zostanie osiągnięty?

Jaką moc ma zasada
Jak bardzo żrący jest kwas?

Zróbcie coś, by nauka
chemii
nie poszła w las!