Zielone jabłuszko dojrzało
i widać jak na dłoni,
że przecież spaść nie mogło
daleko od jabłoni…

 

 

Polska Razem…
Niestety, razem z kim
nie wiadomo…
Można się było pomylić,
bo nazwa
brzmiała znajomo…

 

 

 

Ktoś poszedł   PO   ROZUM  do głowy
I stwierdził:
„Nazwę zmienię…”.
I takim oto sposobem
powstało

POROZUMIENIE.*

 

*…złośliwi powiadają: PO-ROZUM-I-MIENIE…